Tầm nhìn 

Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và sản phẩm du lịch.

Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của khách hàng trong và ngoài nước.

Sứ mệnh

Tôn vinh giá trị nhân văn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Góp phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vì sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam.

 

Liên hệ Facebook
Liên hệ Zalo
0934794002
Youtube